Новини


Всі новини

Прийом дітей


Комунальний заклад "Одеська спеціальна школа №93 
Одеської обласної ради" проводить набір учнів
на 2023/2024 навчальний рік.

 

 

 

 

До Закладу зараховуються особи з порушеннями зору (незрячі та зі зниженим зором) та зі складними порушеннями розвитку (незрячі в поєднанні з інтелектуальними порушеннями).

 

Заклад забезпечує здобуття загальної середньої освіти на наступних рівнях освіти:

 • - дошкільна освіта - дошкільні групи компенсуючого типу для дітей з порушеннями зору (незрячі та зі зниженим зором);
 • - початкова освіта - 1-4 класи (для незрячих дітей);
 • - базова середня освіта - 5-10 класи (для незрячих дітей);
 • - профільна середня освіта - 11-12 класи (для незрячих дітей та дітей зі зниженим зором).

 

Для навчання із застосуванням рельєфно-крапкового шрифту в дошкільних групах та початковій і базовій школі зараховуються діти (незрячі): з гостротою зору 0,04 і нижче на оці, яке краще бачить зі стерпною корекцією; з гостротою зору 0,05 - 0,08 на оці, яке краще бачить зі стерпною корекцією, у разі складних порушень зорових функцій, прогресуючих очних захворювань, що призводять до сліпоти.

 

Для навчання із застосуванням плоского шрифту в профільній середній школі зараховуються діти зі зниженим зором: з гостротою зору 0,05 - 0,4 на оці, яке краще бачить зі стерпною корекцією; при цьому враховується стан інших зорових функцій (поле зору, гострота зору на близькій відстані, форми та перебіг патологічного процесу); з більш високою гостротою зору у разі прогресуючих або частих рецидивних захворювань, а також за наявності астенопічних явищ, що виникають під час читання та письма на близькій відстані.

 

Здобуття повної загальної середньої освіти та отримання корекційно- розвиткових послуг у Закладі для учнів (вихованців) здійснюється безоплатно за рахунок коштів державного бюджету, шляхом надання відповідних освітніх субвенцій, коштів Власника та інших джерел, не заборонених законодавством.

 

Після закінчення школи учні мають змогу на пільгових умовах продовжити навчання у вищих учбових закладах. Крім того, в школі працює безкоштовна музична школа, яка дає змогу учням не лише навички гри на баяні, акордеоні, скрипки, фортепіано, а й свідоцтво про закінчення музичної школи.

 

Педагогічний колектив школи має багатий досвід роботи з дітьми, що дає змогу забезпечити одержання повноцінних знань, адаптацію дітей до практичної діяльності, інтеграцію у суспільстві.

 

Школа тісно співпрацює з фахівцями  Офтальмологічного медичного центру вул. Ольгіївська 4, Інститутом очних хвороб і тканинної терапії ім.. В.П. Філатова. Лікарі клініки постійно обстежують, консультують і, за потреби, проводять лікування наших учнів.

 

Дошкільна група (дитячий садок) має окреме приміщення, основним завданням роботи цієї групи – підготовка дітей з різними вадами до подальшого навчання у школі. У дошкільну групу приймаються діти віком від 3 до 6 років, що мають різні недоліки зору.

 

До школи приймаються учні з різних регіонів України.

 

Адреса школи: 65078, м. Одеса, вул. Героїв Крут (Валентини Терешкової) 25а,

тел.:    (048)      765-42-17 – директор;

                               765-22-55 – приймальня.

 

 

Перелік документів для вступу до школи:

Зарахування до закладу освіти здійснюється відповідно до наказу його керівника, що видається на підставі заяви про зарахування одного з батьків дитини або її законних представників (далі - батьки) чи повнолітньої особи, поданої особисто (додаток).

 

До заяви додаються:

 • - копія свідоцтва про народження дитини;
 • - довідка за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089;
 • - карта профілактичних щеплень, заповнена за формою первинної облікової документації № 063/о «Карта профілактичних щеплень», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 січня 2006 року № 1, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2006 року за № 686/12560 (надається за умови відсутності медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень);
 • - довідка від лікаря-педіатра або сімейного лікаря закладу охорони здоров’я, у якому спостерігається дитина, для дітей дошкільного віку;
 • - висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини;
 • - висновок лікарсько-консультативної комісії про встановлення дитині інвалідності (за наявності);
 • - індивідуальна програма реабілітації особи (дитини) з інвалідністю (за наявності);
 • - оригінал або копія відповідного документа про освіту (крім учнів першого і другого класів) за відповідний клас, документ, що підтверджує здобуття освіти;
 • - висновок сурдолога або отоларинголога (для дітей з порушенням мовлення);
 • - висновок психіатра (для осіб з порушеннями інтелектуального розвитку);
 • - рішення органу опіки та піклування (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування).

 

Зразок:

 

 

 

 

Завантажити зразок