Новини


Прийом дітей


 

Комунальний заклад "Одеська спеціальна школа №93  Одеської обласної ради" проводить набор учнів на 2021/2022 навчальний рік.

 

1 – 12 класи з гостротою зору 0,0 – 0,04 на оці, яке краще бачить з оптимальною корекцією, а також дітей з більш високою гостротою зору

(0,05 – 0,08), які мають складні порушення зорових функцій, прогресуючі очні захворювання, що ведуть до повної втрати зору.

 

Перебування дітей в пансіоні цілодобове (за виключенням канікул) або погодинне за бажанням батьків. Навчання безкоштовне, діти отримуються за рахунок держави. Учні одержують повноцінну освіту за державним стандартом та відповідні документи (свідоцтво про базову середню освіту після закінчення 10 класу та атестат про повну загальну середню освіту після закінчення 12 класу).

 

Після закінчення школи учні мають змогу на пільгових умовах продовжити навчання у вищих учбових закладах. Крім того, в школі працює безкоштовна музична школа, яка дає змогу учням не лише навички гри на баяні, акордеоні, скрипки, фортепіано, а й свідоцтво про закінчення музичної школи.

 

Педагогічний колектив школи має хороший досвід роботи з дітьми, що дає змогу забезпечити одержання повноцінних знань за програмами масової школи, адаптацію дітей до практичної діяльності та інтеграцію у суспільстві. Спеціальні уроки з інформатики розширюють можливості незрячої дитини в подальшій соціалізації та інтеграції в суспільство.

 

В школі проводиться різнопланова позакласна робота: працює православна недільна школа, яка дає змогу дітям відвідувати святі місця нашої країни та духовно збагачувати учнів.

 

Дошкільна група (дитячий садок) має окреме приміщення, основним завданням роботи цієї групи – підготовка дітей з різними вадами до подальшого навчання у школі. У дошкільну групу приймаються діти віком від 3 до 7 років, що мають різні недоліки зору.

 

Адреса школи: 65078, м. Одеса, вул. Героїв Крут (Валентини Терешкової) 25а,

тел.:    (048)   765-42-17 – директор;

                          765-22-55 – прийомна.

 

Перелік документів для вступу до школи:

Зарахування до закладу освіти здійснюється відповідно до наказу його керівника, що видається на підставі заяви про зарахування одного з батьків дитини або її законних представників (далі - батьки) чи повнолітньої особи, поданої особисто (додаток).

 

До заяви додаються:

 • - копія свідоцтва про народження дитини;
 • - довідка за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089;
 • - карта профілактичних щеплень, заповнена за формою первинної облікової документації № 063/о «Карта профілактичних щеплень», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 січня 2006 року № 1, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2006 року за № 686/12560 (надається за умови відсутності медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень);
 • - довідка від лікаря-педіатра або сімейного лікаря закладу охорони здоров’я, у якому спостерігається дитина, для дітей дошкільного віку;
 • - висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини;
 • - висновок лікарсько-консультативної комісії про встановлення дитині інвалідності (за наявності);
 • - індивідуальна програма реабілітації особи (дитини) з інвалідністю (за наявності);
 • - оригінал або копія відповідного документа про освіту (крім учнів першого і другого класів) за відповідний клас, документ, що підтверджує здобуття освіти;
 • - висновок сурдолога або отоларинголога (для дітей з порушенням мовлення);
 • - висновок психіатра (для осіб з порушеннями інтелектуального розвитку);
 • - рішення органу опіки та піклування (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування).

 

Зразок:

 

 

 

 

Завантажити зразок